• Slide1
  • Slide2
  • 3

Camping

Oplev naturen

Cykelture

Cykelture

Berlin-København
Området om pladsen åbner mulighed for at se naturen fra dens bedste side ved cykleture.
De seks ruter i Stevns Cykelguide
Stevns Camping-maglebyskov-bøgeskov
Panoramarute KLINT og GODS
Vandreture

Vandreture

Trampestien
Området om pladsen åbner mulighed for at se naturen fra dens bedste side ved vandreture.
Sti systemet i Maglebyskov og Bøgeskoven.
Vandre gennem Tryggevælde Ådal.
Hjertestien i Bøgeskoven
Gjorslev slotspark
Fugle

Fugle

Tryggevælde Ådal har et meget artsrigt og varieret plante- og fugleliv. Vade-, spurve- og engfugle. Hvidklie, hjejle, mudderklire, brushane, tinksmed, vibe, dobbeltbekkasin, lærke, strandskade, rødben, gøg.
Topstar, bukkeblad, gul frøstjerne, tvebo baldrian, kærfladbælg, engtroldurt, orkideer.
Gjorslev Bøgeskov hører under Gjorslev Gods. Inde i Bøgeskoven ligger Møllesøen, hvor der er et rigt fugleliv....
Fisk

Fisk

Fiskeentusiaster: Tryggevælde Å og Køge Bugt er et yndede fiskesteder Tryggevælde Å er af stor betydning som gydeplads for aborre, rimte, regnbueørred vandrer i foråret op for at gyde og havørred vandrer i sensommeren op for at gyde. Krebs findes også her.
Triathlon

Triathlon

Stevns ½ ironman fra Rødvig www.stevns-thriatlon.dk