Ordensreglement

Godt at vide som gæst hos os (ordensregler 2018):

 • Affald: Renovation er bag den midterste bygning. Husk at foretage sortering af affaldet – tørt papir skal i papircontainer, pap skal lægges pænt sammen i papcontainer, flasker i flaskecontainer og køkkenaffaldet skal pakkes i pose og lægges i containerne til brandbar. Det er kun tilladt at benytte gennemsigtige plastikposer eller små køkken affaldsposer. STORSKRALD ER IKKE MULIGT PÅ DENNE PLADS.
 • Afstanden mellem naboens telt, læsejl og/eller campingvogn skal altid være på mindst 3 meter pga. brandfaren.
 • Aktivitetshuset/Fællesstuen det er ikke tilladt at spise her – der henvises til spisekøkkenet. I højsæsonen er der dagligt åben kl. 10-22. Hvis der er lukket – henvend jer i receptionen, så åbner vi gerne for jer. Husk at rydde op.
 • Bommen er lukket mellem kl. 22.00 og 7.00 og motorkørsel på pladsen er forbudt i dette tidsrum.
 • Børn er meget velkomne her på campingpladsen. Afhængig af deres alder er der visse steder de ikke må færdes uden en voksen er med. Alle børn skal være under opsyn af en voksen efter kl. 22.
 • Bål er kun tilladt på bålpladsen og kun med lejrchefens skriftlige accept.
 • El-stik og ledninger m.m. skal være godkendt til camping. Hvis campingvognen står tom bør stikproppen være ude.
 • Enhedspladsen skal holdes i pæn stand. Stakit må ikke sættes op. Vogn og pladsen kan ikke overlades eller udlejes til anden side.
 • Dyr det er ikke tilladt at fodre campingpladsens dyr, fugle og vilde katte. Se opslagstavlen hvornår du kan hjælpe med til at fodre dyrene.
 • Grillning er tilladt på pladsen, men husk at være forsigtige og gå aldrig fra grillen. Asken må først smides ud dagen efter, når den er helt kold. Asken skal smides i containeren hertil. Engangs grill er kun tilladt på den store fælles grill ved aktivitetshuset. Og skal i askecontaineren.
 • Græs affald må ikke puttes i køkkenaffaldscontainerne. Skal i græsvognen på parkeringspladsen.
 • Gæster skal henvende sig i receptionen og betale inden de går ind på pladsen. Gæster må ikke køre ind på campingpladsen, men skal parkere på parkeringspladsen. Daggæster, der opholder sig på pladsen efter kl. 23.00 betragtes som overnattende gæster.
 • Hunde og katte er velkommen i snor og når ejeren sørger for at fjerne dyrenes efterladenskaber. Hundene skal luftes udenfor pladsen.
 • Hækplanter er sat for at give læ til jer campister og ikke til at skyde genvej gennem.
 • Hækaffald kan bortskaffelses i juni og i september, spørg i receptionen hvor og hvornår.
 • Kemisktoilet Brug kun udslagskummerne til tømning af tørkloset/ toiletspand, husk at bruge væske til opløsning af papiret, da det ellers stopper udslaget. Bind o.l. må ikke puttes i toilettet.
 • Køkkenet /opvaskepladser er for voksne og lukker kl. 22. Børn under 15 år er kun tilladt ifølge med voksne. Og husk at rydde op efter dig.
 • Kørsel på pladsen er kun tilladt i alm. personbil med 10 km i timen (1. gear), det vil sige som hurtig gang. Kørsel med andre motoriserede køretøjer må kun finde sted med lejrchefens skriftlige tilladelse.
 • Legepladsen lukker kl. 22 eller senest ved mørkets frembrud. Boldspil er kun tilladt på boldbanerne. Små børn skal have opsyn af voksne på legepladsen.
 • Legetelt er tilladt at sætte op til sine små børn. Teltet skal pakkes sammen, når man ikke er på pladsen og i perioden 15. august til 15. maj.
 • Lejrchefens og medarbejdernes anvisninger skal altid følges. Al ophold på pladsens område sker på eget ansvar.
 • Omkringliggende marker er ikke tilladt at betræde.
 • Parkering af alm. personbil er tilladt på egen enhed, eller på parkeringspladsen ved butikken.
 • Poolen er for alle, men børn under 8 år skal have følge af voksne. Poolen er 70-130 cm. dyb, og det er ikke tilladt at hoppe på hovedet i poolen.
 • Glasflasker er strengt forbudt på området. Det er kun tilladt at indtage købte varer fra butikken.
 • Potteplanter max. 5 stk. af almindelig størrelse er tilladt på enhedspladsen om sommeren, om vinteren skal de flyttes hen til campingvognen.
 • Ro på pladsen har vi kl. 23. Støjende arbejde er tilladt lørdag og søndag mellem kl. 9-13. Tag hensyn til jeres naboer og aftal gerne at I gør det på samme tid.
 • Rygning er ikke tilladt i ALLE bygningerne. Skod cigaretterne i askebægrene.
 • Salg af varer er ikke tilladt på pladsen uden skriftlig godkendelse af lejrchefen.
 • Spildevand fra campingvognen og telt skal opsamles i lukkede spildevandstanke, og tømmes i udslagene, ikke i toiletterne.
 • Telte Det er ikke tilladt at sætte ekstra telte/pavilloner op uden lejrchefens skriftlige tilladelse.
 • Toiletter Forlad toilettet i den stand, som du selv ønsker at komme til. Det er strengt forbudt at forrette sin nødtørft i det fri.
 • Vandet må bruges til drikning, madlavning og bad – ikke til leg. Det er tilladt at hente koldt vand i dunke til påfyldning af campingvogne. Varmt vand må kun bruges ved tappestederne. Spar på vandet det er miljø rigtigt. Det er ikke tilladt at have soppebassin eller bruge vand til leg, bilvask, vanding, opvaskemaskine, vaskemaskin m.m.
 • Vask: Vaskerikort købes i receptionen. Vaskeriet er åbent 7-22, sidste vaks/tørre skal være startet inden kl. 21.
 • Veje og stier Det er forbudt at gå på digerne. Det er ikke tilladt at skyde genvej gennem beplantninger, diger og hegn. Der er kun en ind- og udgang til campingpladsen og det er ved receptionen.
 • Våben, flitsbuer, knive, slangebøsser, skydevåben o.l. må ikke forekomme dette gælder også splatter våben, så som softguns og andet projektil skydende genstande.
Download ordensreglement som PDF